Tuyển Dụng Là Gì? Vai Trò & Nội Dung Tuyển Dụng Nhân Sự

Đánh giá post

Tuyển dụng là gì? Tuyển dụng là hoạt động quan trọng trong quản lý nhân sự, với mục tiêu là thu hút và lựa chọn những ứng viên xuất sắc cho tổ chức. Để hiểu rõ hơn về mục đích, vai trò cũng như nội dung của tuyển dụng nhân sự, các bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

1. Tuyển Dụng Là Gì?

Tuyển dụng là quá trình hoặc hoạt động mà một tổ chức thực hiện để tìm kiếm, chọn lựa và thuê người làm việc mới cho các vị trí cụ thể. Quá trình này thường bao gồm nhiều bước như đăng tin, thu thập hồ sơ ứng viên, phỏng vấn, kiểm tra và đánh giá kỹ năng, cuối cùng là quyết định chọn lựa ứng viên phù hợp nhất cho vị trí cần tuyển.

tuyển dụng là gì
Tuyển Dụng Là Gì?

Tuyển dụng là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự và phát triển tổ chức. Mục tiêu của quá trình tuyển dụng là đảm bảo rằng tổ chức có đủ nguồn nhân lực chất lượng để thực hiện công việc một cách hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu chiến lược của mình.

Xem thêm: Quản lý nhân sự là gì? Chức năng, nhiệm vụ của công việc quản lý nhân sự

2. Mục Đích Tuyển Dụng Nhân Sự

Việc tuyển dụng nhân sự thường nhằm những mục đích sau:

 • Lấp đầy các vị trí: Mục đích cơ bản nhất của tuyển dụng là đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng và chất lượng người làm việc cho các vị trí cụ thể trong công ty. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi vị trí đều được thực hiện đầy đủ.
 • Phát triển nhân sự chất lượng: Tuyển dụng giúp tổ chức chọn lựa những ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Từ đó nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động và phát triển của tổ chức.
 • Đa dạng hóa nhân sự: Tuyển dụng có thể nhằm đa dạng hóa lực lượng lao động, bao gồm việc thu hút những người có kinh nghiệm, kỹ năng. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc phong phú và đa dạng, có thể thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu suất làm việc.
 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tăng trưởng: Khi tổ chức phát triển hoặc mở rộng, quá trình tuyển dụng giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tăng trưởng, đảm bảo rằng có đủ nhân sự để thực hiện các dự án mới và mục tiêu chiến lược.
 • Dự trữ nhân sự: Tuyển dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu ngay lập tức mà còn giúp xây dựng đội ngũ nhân sự cho tương lai. Doanh nghiệp có thể phát hiện và giữ lại những nhân sự tài năng để đảm bảo sự ổn định, bền vững của tổ chức.

3. Vai Trò Của Tuyển Dụng Nhân Sự

mục đích Tuyển dụng
Vai Trò Của Tuyển Dụng Nhân Sự

Tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, giúp đảm bảo đủ nhân sự cho mỗi vị trí công việc. Đồng thời, nó còn tác động đến sự phát triển của người lao động và góp phần vào việc xây dựng một xã hội đa dạng, bền vững.

3.1 Đối Với Doanh Nghiệp

 • Quá trình tuyển dụng giúp doanh nghiệp chọn lựa những ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đảm bảo hiệu suất làm việc cao.
 • Tuyển dụng mang lại cơ hội để tạo ra đội ngũ đa dạng về mặt chuyên ngành, nền văn hóa, quốc tịch, đồng thời đảm bảo sự đa dạng này mang lại nhiều ý kiến và cách tiếp cận khác nhau.
 • Bằng cách chọn lựa những cá nhân có kỹ năng, năng lực xuất sắc, tuyển dụng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc và khả năng sáng tạo.
 • Quá trình tuyển dụng cũng ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức bằng cách đưa vào đội ngũ những người phù hợp với giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Một quá trình tuyển dụng chuyên nghiệp, hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc tăng cường hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trong cộng đồng và trên thị trường lao động.
 • Tuyển dụng tác động lớn đến môi trường làm việc, đặt nền tảng cho sự hài lòng và động lực của nhân viên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và thành công của doanh nghiệp.

3.2 Đối Với Người Lao Động

 • Tuyển dụng mang lại cơ hội cho người lao động tiếp cận các vị trí làm việc phù hợp với kỹ năng và nhu cầu cá nhân, từ đó tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp.
 • Quá trình tuyển dụng công bằng giúp đảm bảo rằng người lao động được đánh giá, chọn lựa dựa trên khả năng, tiềm năng, giảm thiểu độ chệch và đảm bảo quyền lợi cho tất cả.
 • Việc chọn lựa những doanh nghiệp có quy trình tuyển dụng chất lượng cũng đồng nghĩa với việc người lao động sẽ tham gia vào một môi trường làm việc tích cực.
 • Tuyển dụng giúp người lao động có cơ hội phát triển, nâng cao kỹ năng của họ thông qua các chương trình đào tạo và cơ hội học hỏi trong tổ chức.
 • Khi được chọn vào một vị trí qua quá trình tuyển dụng chặt chẽ, người lao động cảm thấy ổn định hơn và có độ tin cậy về tương lai nghề nghiệp của mình.
 • Tuyển dụng ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách nhân sự, bao gồm lợi ích, chế độ làm việc và cơ hội thăng tiến, tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn cho người lao động.

3.3 Đối Với Xã Hội

 • Quá trình tuyển dụng tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tuyển dụng công bằng giúp đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tiếp cận và cạnh tranh trong thị trường lao động.
 • Quá trình tuyển dụng đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội, khi những người lao động được hỗ trợ để phát triển kỹ năng cá nhân.
 • Chính sách nhân sự của các doanh nghiệp được thể hiện thông qua quá trình tuyển dụng có thể có ảnh hưởng đến xã hội bằng cách hỗ trợ những giá trị xã hội.
 • Quá trình tuyển dụng chất lượng có thể thúc đẩy giáo dục và đào tạo, đặc biệt là khi doanh nghiệp chủ động đào tạo và phát triển nhân sự mới. Điều này giúp nâng cao trình độ chung của xã hội.

4. Nội Dung Tuyển Dụng Nhân Sự

ý nghĩa Tuyển dụng
Nội Dung Tuyển Dụng Nhân Sự

Nội dung tuyển dụng nhân sự bao gồm các căn cứ và quy trình thực hiện dưới đây:

4.1 Căn Cứ Tuyển Dụng Nhân Sự

Công tác tuyển dụng nhân sự dựa trên những căn cứ sau:

 • Quy phạm pháp luật: Cơ sở của quá trình tuyển dụng là các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm Bộ Luật Lao Động sửa đổi năm 2012, cùng với các thông tư và nghị định hiện hành của Nhà nước về Luật Lao Động và Việc làm, đặt ra các nguyên tắc và quy định cơ bản cho quá trình tuyển dụng.
 • Quy định nội bộ: Tạo nền tảng cho quá trình tuyển dụng là những quy định nội bộ của tổ chức. Dựa trên các hướng dẫn này, quá trình tuyển dụng sẽ căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của từng bộ phận trong doanh nghiệp, phản ánh nhu cầu thực tế và tuân thủ quy trình tuyển dụng nhân sự đặc thù.
 • Nhu cầu thực tế và quy trình tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự còn dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và quy trình tuyển dụng được xây dựng để phản ánh đúng các yếu tố đặc thù của việc tuyển chọn nhân sự, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt để đáp ứng nhanh chóng với thị trường lao động đang thay đổi.

4.2 Kế Hoạch Tuyển Dụng Nhân Sự

Giai Đoạn Chuẩn Bị

 • Xác định nhu cầu tuyển dụng: Quá trình này bắt đầu bằng việc đánh giá nhu cầu thực tế của tổ chức. Các bộ phận cần hợp tác để xác định rõ nhu cầu về nhân sự, đặc biệt là trong các vị trí quan trọng hoặc có sự thay đổi.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng: Kế hoạch tuyển dụng phải thể hiện rõ ràng về số lượng cần tuyển, loại hình làm việc (toàn thời gian, bán thời gian) và thời gian tuyển dụng dự kiến. Điều này giúp quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả.
 • Xác định nguồn tuyển dụng: Tìm hiểu và xác định nguồn tuyển dụng phù hợp. Có thể bao gồm các trang web việc làm, mạng xã hội hoặc các sự kiện tuyển dụng.
 • Xác định phương pháp tuyển dụng: Lựa chọn phương pháp tuyển dụng phù hợp, có thể là phỏng vấn trực tuyến, sàng lọc hồ sơ tự động hoặc các kỳ kiểm tra kỹ năng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của vị trí.
 • Chọn người đứng ra tuyển dụng: Xác định người có trách nhiệm chính trong quá trình tuyển dụng, bao gồm việc liên lạc với ứng viên, tổ chức phỏng vấn và quyết định cuối cùng.
 • Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng: Định rõ địa điểm và thời gian diễn ra quá trình tuyển dụng. Hoạt động tuyển dụng có thể diễn ra tại văn phòng công ty hoặc thông qua các sự kiện tuyển dụng bên ngoài.
 • Dự kiến chi phí tuyển dụng: Phân tích chi phí ước lượng cho toàn bộ quá trình tuyển dụng, bao gồm chi phí đăng tin tuyển dụng, chi phí tổ chức sự kiện tuyển dụng và bất kỳ chi phí nào khác có thể phát sinh.

Bắt Đầu Tuyển Dụng

 • Thông báo tuyển dụng: Đưa thông tin tuyển dụng đến đối tượng ứng viên thông qua các phương tiện như trang web của công ty, các trang web việc làm, mạng xã hội, bảng thông báo công cộng,… Thông báo cần rõ ràng về vị trí, yêu cầu và cách nộp đơn.
 • Tìm kiếm và lựa chọn ứng viên: Sàng lọc và đánh giá hồ sơ ứng viên dựa trên tiêu chí đã xác định trước đó. Lựa chọn những ứng viên tiềm năng để tiến đến vòng phỏng vấn.
 • Phỏng vấn ứng viên: Chuẩn bị và tổ chức các buổi phỏng vấn, đảm bảo không gian phỏng vấn thoải mái, chuyên nghiệp, đồng thời cần tiếp đón ứng viên một cách nhiệt tình để tạo ấn tượng tích cực.
 • Chọn ứng viên phù hợp: Sau khi đã phỏng vấn, đánh giá, doanh nghiệp sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng và liên hệ mời nhận việc.
 • Định hướng cho nhân viên mới: Cung cấp thông tin và hướng dẫn cơ bản cho nhân viên mới, bao gồm cả quy tắc nội bộ, chính sách, giới thiệu về văn hóa tổ chức.
 • Thử việc: Áp dụng quy trình thử việc để đánh giá sự phù hợp và hiệu suất làm việc của ứng viên trong môi trường thực tế. Thử việc cũng mang lại cơ hội cho nhân viên và tổ chức để đánh giá tương hỗ.
 • Quyết định tuyển dụng: Dựa trên đánh giá và phản hồi từ các bước trước, quyết định tuyển dụng chính thức. Thông báo kết quả cho nhân viên và chuẩn bị quá trình làm việc chính thức.

Kiểm Tra, Đánh Giá Quá Trình Tuyển Dụng

Kiểm tra và đánh giá quá trình tuyển dụng là bước quan trọng để đảm bảo hiệu suất tối đa. Doanh nghiệp cần đánh giá năng lực của nguồn tuyển dụng, thu thập phản hồi từ ứng viên, so sánh dữ liệu thực tế với kế hoạch để cải thiện quy trình. Đồng thời bước này cũng giúp đảm bảo rằng đội ngũ nhân sự được xây dựng chất lượng và đáp ứng đúng với mục tiêu của doanh nghiệp.

Xem thêm: Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao trong các doanh nghiệp lớn

5. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Tuyển Dụng

nội dung Tuyển dụng
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Tuyển Dụng

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự, trong đó có 2 khía cạnh chính là những yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như sau:

5.1 Yếu Tố Bên Ngoài Doanh Nghiệp

 • Thị trường lao động: Tình trạng thị trường lao động, số lượng, chất lượng ứng viên có sẵn ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm và thu hút nhân sự.
 • Chính sách chính trị và pháp luật: Các biến động trong chính trị, pháp luật có thể tạo ra những thay đổi trong quy định tuyển dụng và chiến lược nhân sự.
 • Xã hội và văn hóa: Những biến động xã hội, văn hóa ảnh hưởng đến mong muốn và sự hài lòng của ứng viên với tổ chức.

5.2 Yếu Tố Bên Trong Doanh Nghiệp

 • Chính sách nhân sự: Chính sách về lợi ích, phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc của doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến sức hấp dẫn của tin tuyển dụng.
 • Nhận diện thương hiệu: Uy tín và nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường lao động có thể thu hút hoặc đẩy lùi ứng viên tiềm năng.
 • Quy trình tuyển dụng: Hiệu suất của quy trình tuyển dụng, từ phổ cập thông tin đến giai đoạn phỏng vấn ảnh hưởng đến khả năng chọn lựa và giữ chân nhân sự.
 • Tài chính doanh nghiệp: Sự ổn định tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng chi trả và duy trì các chiến lược tuyển dụng.

6. Bí Quyết Tuyển Dụng Nhân Sự Hiệu Quả

quy trình Tuyển dụng
Bí Quyết Tuyển Dụng Nhân Sự Hiệu Quả

Để tuyển dụng nhân sự hiệu quả, doanh nghiệp có thể áp dụng các cách sau:

 • Định rõ nhu cầu: Xác định rõ ràng nhu cầu tuyển dụng, bao gồm kỹ năng, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí cụ thể.
 • Chú trọng vào nhận diện thương hiệu: Xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ để thu hút ứng viên chất lượng và tăng cường uy tín của doanh nghiệp trên thị trường lao động.
 • Sử dụng công nghệ: Tận dụng các công nghệ tuyển dụng hiện đại như hệ thống quản lý ứng viên (ATS) để tối ưu hóa quy trình và giảm thời gian tuyển dụng.
 • Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng: Thiết lập một quy trình tuyển dụng chặt chẽ và linh hoạt, từ sàng lọc hồ sơ đến phỏng vấn để đảm bảo mức độ chuyên nghiệp, hiệu quả.
 • Thực hiện phỏng vấn kỹ thuật: Sử dụng phỏng vấn kỹ thuật để đánh giá kỹ năng cụ thể và kiến thức chuyên môn của ứng viên, đồng thời kiểm tra khả năng làm việc nhóm và tương tác xã hội.
 • Tạo trải nghiệm ứng viên tốt: Tạo một trải nghiệm tốt cho ứng viên từ quá trình nộp đơn đến phỏng vấn, giúp tăng cường hình ảnh tích cực về doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ quá trình thử việc: Áp dụng quy trình thử việc có cấu trúc để đánh giá hiệu suất và sự phù hợp của ứng viên trong môi trường làm việc thực tế.
 • Liên tục cải tiến: Thu thập phản hồi từ quá trình tuyển dụng và liên tục cải tiến chiến lược nhân sự để đáp ứng nhanh chóng với biến động trên thị trường lao động.

Xem thêm: Applicant Tracking System là gì? Xu hướng quản lý tuyển dụng thời 4.0

7. Câu Hỏi Thường Gặp Về Tuyển Dụng

Một số câu hỏi khác liên quan đến tuyển dụng cũng được rất nhiều người quan tâm hiện nay đó là:

7.1 Có Những Hình Thức Tuyển Dụng Nào?

Tuyển dụng nhân sự là gì
Có Những Hình Thức Tuyển Dụng Nào?

Có 4 hình thức tuyển dụng nhân sự phổ biến hiện nay là: tuyển dụng nội bộ, tuyển dụng từ bên ngoài, tuyển từ các trung tâm đào tạo nhân lực và tuyển thông qua bên thứ 3.

7.2 Nên Đăng Tin Tuyển Dụng Ở Đâu?

Hiện nay, doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng lên các trang web công ty, sử dụng các trang web việc làm trực tuyến như JobsGO.vn, Indeed, Linkedin,…, mạng xã hội, diễn đàn chuyên ngành,…

Xem thêm: Cách đăng tin tuyển dụng trên JobsGO và tiếp cận đến 2M+ ứng viên

Tuyển dụng không chỉ đơn thuần là quá trình “lấp đầy chỗ trống” cho các vị trí trong tổ chức, mà còn là chiến lược quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc hiểu rõ về tuyển dụng là gì cùng các vấn đề liên quan giúp doanh nghiệp thu được những tài năng xuất sắc, đồng thời xây dựng nền tảng cho sự thành công trong tương lai.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: