Offer Letter là gì? Cách trả lời Offer Letter thông minh

Offer Letter là gì? Trả lời Offer Letter thế nào?

Sau khi phỏng vấn, nếu bạn vượt qua vòng phỏng vấn, bạn sẽ nhận được một Offer Letter từ nhà tuyển dụng. Và để thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc, bạn cần biết cách trả lời Offer…