Chuyên mục: Mô tả công việc

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều...

/ 8 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng hành chính

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Hành Chính mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Tư Vấn Đào tạo

Mô tả công việc Tư Vấn Tuyển dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Tư Vấn Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Nhân sự tổng hợp

Mô tả công việc Chuyên / Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên / Nhân viên Nhân sự Tổng Hợp mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Quản lý tuyển dụng

Mô tả công việc Quản Lý Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản Lý Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Chuyên viên tuyển dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên viên tuyển dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Trưởng phòng tuyển dụng

Mô tả công việc Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 4 Tháng Tám, 2019
Nhân Viên Tuyển Dụng

Mô tả công việc Nhân Viên Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 2 Tháng Tám, 2019
giam-doc-dao-tao

Mô tả công việc Giám Đốc Đào Tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Giám Đốc Đào Tạo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 2 Tháng Tám, 2019
Cộng tác viên tuyển dụng

Mô tả công việc Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Cộng Tác Viên Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 2 Tháng Tám, 2019