Chuyên mục: Mô tả công việc

Lập trình Web

Mô tả công việc Lập trình Web

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Web mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Java

Mô tả công việc Lập trình Java

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Java mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
giảng viên tiếng Anh

Mô tả công việc giảng viên tiếng Anh

Dưới đây là bản mô tả công việc giảng viên tiếng Anh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
nhân viên tư vấn du học

Mô tả công việc nhân viên tư vấn du học

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên tư vấn du học mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Mô tả công việc chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Dưới đây là bản mô tả công việc chuyên viên tư vấn tuyển sinh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
nhân viên tư vấn tuyển sinh

Mô tả công việc nhân viên tư vấn tuyển sinh

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên tư vấn tuyển sinh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
giáo viên thể dục

Mô tả công việc giáo viên thể dục

Dưới đây là bản mô tả công việc giáo viên thể dục mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
giáo viên tiếng Nhật

Mô tả công việc giáo viên tiếng Nhật

Dưới đây là bản mô tả công việc giáo viên tiếng Nhật mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
giáo viên mầm non

Mô tả công việc giáo viên mầm non

Dưới đây là bản mô tả công việc giáo viên mầm non mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
kỹ sư dịch vụ

Mô tả công việc kỹ sư dịch vụ

Dưới đây là bản mô tả công việc kỹ sư dịch vụ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 10 Tháng Bảy, 2020