Chuyên mục: Mô tả công việc

Mô tả công việc Cộng tác viên phát triển dự án

Dưới đây là bản mô tả công việc Công tác viên phát triển dự án mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 21 Tháng Mười Một, 2019
mô tả công việc chuyên viên xử lý nợ

Mô tả công việc Chuyên viên xử lý nợ

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên xử lý nợ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 14 Tháng Mười Một, 2019
mô tả công việc nhân viên quản lý nợ

Mô tả công việc Nhân viên quản lý nợ

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên quản lý nợ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 13 Tháng Mười Một, 2019

Mô tả công việc Giám sát cung ứng

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám sát cung ứng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 7 Tháng Mười Một, 2019

Mô tả công việc Quản lý đội xe

Dưới đây là bản mô tả công việc Quản lý đội xe mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 7 Tháng Mười Một, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng kho vận

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng kho vận mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 6 Tháng Mười Một, 2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng đầu tư mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 4 Tháng Mười Một, 2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

Dưới đây là bản mô tả công việc Phân tích đầu tư mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 1 Tháng Mười Một, 2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG THU NỢ

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng thu nợ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 31 Tháng Mười, 2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỘNG TÁC VIÊN THU NỢ

Dưới đây là bản mô tả công việc Cộng tác viên thu nợ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 30 Tháng Mười, 2019