Chuyên mục: Mô tả công việc

Nhân viên quầy Bar

Mô tả công việc Nhân viên quầy Bar

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân Viên Quầy Bar mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 28 Tháng Hai, 2020
Phụ bếp

Mô tả công việc Phụ bếp

Dưới đây là bản mô tả công việc Phụ bếp mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Phụ bếp...

/ 28 Tháng Hai, 2020
Bếp trưởng

Mô tả công việc Bếp trưởng

Dưới đây là bản mô tả công việc Bếp Trưởng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Bếp Trưởng...

/ 28 Tháng Hai, 2020
Đầu bếp

Mô tả công việc đầu bếp

Dưới đây là bản mô tả công việc Đầu bếp mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Đầu bếp...

/ 28 Tháng Hai, 2020
nhân viên phục vụ nhà hàng

Mô tả công việc nhân viên phục vụ nhà hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên phục vụ nhà hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 28 Tháng Hai, 2020
Nhân viên phục vụ bàn

Mô tả công việc Nhân viên phục vụ bàn

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên phục vụ bàn mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 27 Tháng Hai, 2020
Nhân viên thu ngân

Mô tả công việc Nhân viên thu ngân

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên thu ngân mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 27 Tháng Hai, 2020
Nhân viên phục vụ

Mô tả công việc Nhân viên phục vụ

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên phục vụ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 27 Tháng Hai, 2020
Quản lý spa

Mô tả công việc Quản lý spa

Dưới đây là bản mô tả công việc Quản lý spa mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Quản...

/ 27 Tháng Hai, 2020
kỹ thuật viên spa

Mô tả công việc Kỹ thuật viên Spa

Dưới đây là bản mô tả công việc Kỹ thuật viên Spa mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 27 Tháng Hai, 2020