Chuyên mục: Mô tả công việc

Mô tả công việc Chuyên viên Media

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên viên Media mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 16 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Hỗ trợ Khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Hỗ trợ Khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 15 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Tổng đài Viên – Nhân viên Tổng đài

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Tổng đài viên – Nhân viên Tổng đài mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có...

/ 15 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Chăm sóc khách hàng – Nhân viên chăm sóc khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 15 Tháng Chín, 2019
Mô tả công việc business development

MÔ TẢ CÔNG VIỆC BUSINESS DEVELOPMENT

Dưới đây là bản mô tả công việc Business Development mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Business...

/ 15 Tháng Chín, 2019
IT Support

Mô tả công việc IT Support

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí IT Support mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 14 Tháng Chín, 2019
Nhân viên xử lý đơn hàng

Mô tả công việc Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 13 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân Viên Chăm Sóc Đơn Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Chăm Sóc Đơn Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 13 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân viên Telesale

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Telesale mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 12 Tháng Chín, 2019
Nhân viên theo dõi đơn hàng

Mô tả công việc Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 12 Tháng Chín, 2019