Trung tâm tiếng Trung Chinese

Trung tâm tiếng Trung Chinese

Giáo dục/Đào tạo

Thông tin liên hệ

  • Số 52 Ngõ 409 Kim Mã, Hà Nội 118518, Việt Nam
  • https://chinese.edu.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 6 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo