TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG SATRA

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG SATRA
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG SATRA

Nhà hàng, Thực phẩm/DV ăn uống

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 41 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo