Tập Đoàn Khách Sạn Oriental Hotel Group

Tập Đoàn Khách Sạn Oriental Hotel Group

Khách sạn
A leading Group of Hospitality in Hanoi, Vietnam, which is included the best hotels in Hanoi Old Quarter.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 82 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo