Siamp Co., Ltd

Siamp Co., Ltd

Xuất nhập khẩu/Ngoại thương, Khu chế xuất/Khu công nghiệp
Siamp Asean Ltd. is a specialized in the manufacturing and distribution of all toilet equipment except ceramic. Siamp Asean Ltd. is 100% foreigner capital, headquarter is located in Monaco, we work with the international most demanding customers. For the further expansion of our business in Vietnam and ASEAN, the following position in our organisation has become available

Thông tin liên hệ

  • Lot E1, K1 street, Cat Lai IZ, District 2, Ho Chi Minh City
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 13 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo