Salinda Resort Phu Quoc Island

Salinda Resort Phu Quoc Island

Du lịch, Khách sạn

Thông tin liên hệ

  • Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam
  • https://salindaresort.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 55 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo