New World Saigon Hotel

New World Saigon Hotel

Khách sạn

Thông tin liên hệ

  • 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 35 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo