New Orient Hotel Danang

New Orient Hotel Danang

Khách sạn
Ideally located in the heart of Danang city, New Orient Hotel provides a perfect escape for both business and leisure travellers. Only few steps to the Han River, ten minutes away from the airport and just a short drive from three world-class golf courses, we are your gateway to a unique travelling experience.

Thông tin liên hệ

  • 20 Dong Da Street, Hai Chau District, Da Nang City, 550000, Vietnam
  • http://www.neworienthoteldanang.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 15 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo