GRAND MERCURE DANANG HOTEL

GRAND MERCURE DANANG HOTEL

Nhà hàng, Khách sạn
Grand Mercure Danang, a proud member of the AccorHotels, offer an Upscale International address of distinction. This property, situated on the exclusive settings of the Green Island, right in the heart of Danang city, offers 272 beautifully designed rooms with natural day light and panoramic views over the Danang bay. Let join Grand Mercure Danang and grow your career with us!

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 50 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo