Good Mood Restaurant

Good Mood Restaurant

Nhà hàng
Good Mood - More than a restaurant. This is a 600 m2 family restaurant with indoor playground and birthday rooms, bakery and all day dining international cuisine.
The second floor is a lounge terrace to serve events up to 250 guests.

Thông tin liên hệ

  • No.01, Street 104-BTT, Binh Trung Tay Ward, District 2, HCMC, Vietnam - 700000
  • http://www.goodmood.vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 17 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo