GLOBAL DESIGN IT CO., LTD

GLOBAL DESIGN IT CO., LTD

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • 10th Floor, Đà Nẵng Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng
  • http://www...../
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo