Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

Kinh doanh, Y tế
Zuellig Pharma entered Vietnam market in January, 1994. In March 1999, its Ho Chi Minh City office obtained a license for the establishment of a 100% foreign-owned enterprise. Zuellig Pharma Vietnam Ltd. provides pharmaceutical and healthcare services across the nation. Since its launch, Zuellig Pharma has become the largest multi-national service provider in pharmaceuticals and healthcare industry in Vietnam. The company established two GSP warehouses in Hanoi and HCMC and four offices in Hanoi, HCMC, Danang and Cantho.

Thông tin liên hệ

  • B3-Industrial Road 4 - Sai Dong B Industrial Zone - Long Bien district Hanoi
  • https://www.zuelligpharma.com/
  • >500 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 77 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2012

New ZPV Liaison Office in HCM City

2006

New ZPV Liaison Office in Da Nang, Sai Dong warehouse expansion

2005

New ZPV Liaison Office in Can Tho

2001

Inauguration of state-of-the art warehouses

1999

Created

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Professional enviroment. Competitive salary

Du lịch

Thể thao

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo