Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam

Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp
Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam là công ty hàng đầu thế giới về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá chẽm, là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin liên hệ

  • 14 A Lê Chân, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • https://www.thebetterfish.com/company/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo