Công ty TNHH Parkson Việt Nam

Công ty TNHH Parkson Việt Nam

Giải trí/Vui chơi, Mỹ phẩm
Parkson is a member of The Lion Group, an international conglomerate which was established in the 1930s in Malaysia. Parkson is currently operating a network of 123 department stores across Malaysia, China, Vietnam, Indonesia and Myanmar, spanning 2.1 million sqm of retail space and serving over 100 million customers a year and is going to open their first store in Phnom Penh (Cambodia) in 2017.
29 June, 2005 marked the official launching of the first Parkson department store in Ho Chi Minh City as one of the leading department store brands in Asia. This was the first time Ho Chi Minh City welcomed a department store with an international standard.
Parkson has been managing 7 department stores: 5 in Ho Chi Minh City, 1 in Hai Phong and 1 in Da Nang where shoppers can find more than 300 well-known international fashion brands and many of them had never been distributed in Vietnam prior to Parkson's entry.

Thông tin liên hệ

  • 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1
  • https://www.abmauri.vn/en/about-us/ab-mauri-vn/
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 165 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

01/07/2005

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Lương thưởng và các chính sách khác theo quy định của công ty

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo