Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 129 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo