The Fruit Republic

JobsGO /
Nhà tuyển dụng /
Công ty TNHH MTV The Fruit Republic
Công ty TNHH MTV The Fruit Republic

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic

Kinh doanh
The Fruit Republic (TFR) has developed into the leading fresh produce exporter of Vietnam. In a period of five years, The Fruit Republic has successfully developed the world’s only year-round supply program of GLOBALGAP certified pomelo, seedless limes and dragon fruit. TFR is also the first company to supply certified organic lime from Asia.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 30 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Construction of new modern greenhouse farm

2016

Certified for two social standards: ETI and GRASP

2009

The Fruit Republic was founded

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

A unique organizational culture: pioneering, “making it happen mentality”; Good career opportunities for intelligent, responsible and proactive staff; Excellent coaching from talented and experienced professionals; The ability to learn new skills and gain new knowledge; We take good care of our staff, above industry compensation and benefits package.

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Viết đánh giá về công ty

Thêm đánh giá


  • Đánh giá của bạn sẽ được ẩn danh
  • Giúp cho các ứng viên tìm việc hiểu rõ hơn về công ty
Tạo CV / Resume