Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất, Điện/Điện tử/Điện lạnh, Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 42 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo