CÔNG TY TNHH K-HOMES
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

CÔNG TY TNHH K-HOMES

Bất động sản
Công ty chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 1 Đại lý, môi giới, đấu giá. 2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 3 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông tin liên hệ

  • 402 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

06/2018

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Thể thao

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo