Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long

Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long

Trang thiết bị công nghiệp
Established since 2005, TAN LONG TECHNOLOGY SOLUTIONS CO., LTD brings global expertise in the complete range equipment of liquid and gas handling, management in process industry in Vietnam. Our broad foundational knowledge in the liquid and gas industry has positioned us as a leader among our peers and we are proud of our ability to meet all the services and quality needs of customers.
We are authorized distributor as well as representative of various product ranges such as: VIKING (USA), CORKEN (USA), LIQUID CONTROL (USA), WRIGHT FLOW TECHNOLOGIES (USA), VERSA MATIC (USA), FLUX (GERMANY), TRAVAINI (ITALY), TACMINA (JAPAN)…etc

Thông tin liên hệ

  • 146/18 Nguyen Huu Tho St., Phuoc Kien Ward. Nha Be Dist., HCMC, Viet Nam
  • https://www.tanlongvietnam.com
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume