CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM

CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Established in 2015 by Founder Ava Suen, EverWin operates under strict Social Compliance and factory audit standards. We specialize in top quality cut & sew production, material purchasing / testing and delivery of Sport packs, Fashion bags, accessories and luggage for several well established brands.
Our team is comprised of a passionate, dedicated team of bag experts, with decades of combined experience in design, product development, and production of a variety of soft goods.

Thông tin liên hệ

  • LÔ F6, F7 KCN VIỆT HƯƠNG,p. Tx., Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • http://www.everwinbag.com
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 6 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume