Công ty TNHH Dasan Việt Nam

Công ty TNHH Dasan Việt Nam

Kinh doanh
Dasan Vietnam Limited Company is 100% subsidiary of Dasan Networks Solutions Inc (USA) which is number 1 network solution provider which presences in the U.S, Korea, Japan, China, Taiwan, Vietnam, France, Myanmar and India. DASAN Networks Solutions develops and manufactures a wide range of network equipment for Carriers and Enterprises from FTTH, Mobile Backhaul, Ethernet Switch to Wifi.

Thông tin liên hệ

  • 12A Floor, Indochina Plaza Hanoi, Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
  • http://www.dasannetworks.com
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 17 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Dasan Vietnam was established

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Salary, bonus and other benefit as provision of company

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo