Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam

Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam

Giáo dục/Đào tạo
We are a dynamic and practical learning solutions provider, satisfying a wide array of professional development, learning and consulting needs of domestically and internationally renown clients.

Thông tin liên hệ

  • 5th floor, 28 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, Dist 3, HCM
  • http://www.carrotenglish.com/
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 13 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2017

Carrot Global Vietnam Co., Ltd was established

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo