CÔNG TY TNHH BACK OF THE BIKE TOURS

CÔNG TY TNHH BACK OF THE BIKE TOURS

Du lịch
Back of the Bike Tours is a motorbike Tour Company in Ho Chi Minh city. We are driving the foreigners around Ho Chi Minh City on the Motorbike to experience the Vietnamese culture, people and try Vietnamese Food.

Thông tin liên hệ

  • Số 12 Tôn Đản, P.13, Quận 4, TP.HCM
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 5 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo