Công Ty TNHH Asty Việt Nam

Công Ty TNHH Asty Việt Nam

Kinh doanh
We've producted handbag and wallet since 1997!!

Thông tin liên hệ

  • Lô A5-Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng Km 13, Đường 5, Huyện An Dương, Hải Phòng
  • https://www.asty.co.jp
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo