Công ty CP Cung ứng Nhân lực Quốc tế KSV
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Công ty CP Cung ứng Nhân lực Quốc tế KSV

Sản xuất/Vận hành sản xuất, Xây dựng, Xuất nhập khẩu/Ngoại thương
Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế KSV được thành lập năm 2018, công ty cung cấp các dịch vụ giáo dục cũng như tư vấn nhân sự, việc làm.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 5 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

17-05-2018

ngày cấp MST

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo