CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

Kinh doanh, Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Kế toán Hà Nội là thương hiệu của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội thành lập từ năm 2005, tiền thân từ Trung tâp kế toán thuế Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và dạy kế toán tổng hợp thực hành thực tế. Với hơn 8 năm hình thành và phát triển, Kế toán Hà Nội có thể tự hòa là một trong những đơn vị đào tạo kế toán...

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 18 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

19/07/2013

Thành lập Công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Thể thao

Nghệ thuật

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo