CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ESA
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ESA

Giáo dục/Đào tạo
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ESA được thành lập năm 2017 với định hướng hoạt động trong lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn du học,...

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2017

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo