Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Khu Công nghiệp Tam Phước, Quốc lộ 51, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • http://www.ymyceramic.com.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 43 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo