Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế ISOCERT

Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế ISOCERT

Giáo dục/Đào tạo
Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ được chỉ định bởi Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.
+ ISOCERT cung cấp các dịch vụ, hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm 05 lĩnh vực hoạt động chính:
- Thử nghiệm (Kiểm nghiệm) : vật liệu, vải, giấy, thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư y tế, …
- Chứng nhận hệ thống quản lý : (Chứng nhận ISO, Chứng nhận GMP, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế, …)
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định trong nước, quốc tế.
- Thực hiện kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thẩm định, giám sát máy móc, trang thiết bị, hàng hóa xuất nhập khẩu, …
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thông tin liên hệ

  • KDTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • https://isocert.org.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 5 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo