CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Ngành nghề kinh doanh Gạch Men - Sản Xuất, Kinh Doanh và Phân Phối Gạch Men Bê Tông (Cọc, ống Cống, Dầm,.) - Công Ty Sản Xuất và Cung Cấp

Thông tin liên hệ

  • số 1 đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo