Công ty Cổ phần Auftdart
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Công ty Cổ phần Auftdart

Giáo dục/Đào tạo
The Saigon-based Auftdart Academy of Music and Performing Arts (AAMPA) is definitely one of the most prestigious and outstanding schools in Vietnam regarding the realm of musical education and practice.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

tháng 5 năm 2017

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Auftdart đi vào hoạt động.

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo