Tải app JobsGO

Tra cứu thông tin mức lương

Tiện ích tra cứu & tìm hiểu mức lương theo ngành nghề và vị trí công việc 2024

Mức lương Nhân Viên Tư Vấn

Thông tin chi tiết

  • Lương trung bình14.9 Triệu VNĐ
  • Khoảng lương phổ biến9 - 22 Triệu VNĐ
  • Vị trí/chức vụNhân Viên Tư Vấn
  • Kinh nghiệm yêu cầu 0 - 3 năm

Mức lương trung bình của Nhân Viên Tư Vấn14.9 Triệu VNĐ trên toàn quốc. Bạn hãy lọc theo địa điểm để xem mức lương Nhân Viên Tư Vấn ở thành phố của bạn.

Mức lương trên được tính dựa trên 14149 mẫu lương của các việc làm Nhân Viên Tư Vấn trên hệ thống JobsGO kết hợp với dữ liệu do các ứng viên cung cấp.

Biểu đồ lương Nhân Viên Tư Vấn qua các năm

Chia sẻ