Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y mới nhất 2024

4.5/5 - (1 vote)

Chứng chỉ hành nghề thú y được xem là một trong những điều kiện tiên quyết giúp bạn có thể trở thành một bác sĩ thú y chuyên nghiệp. Loại văn bản này có gì đặc biệt, đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y ra sao? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thể có được câu trả lời nhé.

1. Chứng chỉ hành nghề thú y là gì?

Chứng chỉ hành nghề thú y là loại chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hành nghề thú y theo quy định tại Điều 108 của Luật thú y, Điều 21 của Nghị định 35/2016/NĐ-CP và hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 109 của Luật thú y.

Chứng chỉ hành nghề thú y là gì?
Chứng chỉ hành nghề thú y là gì?

Chứng chỉ hành nghề thú ý sẽ bao gồm một số nội dung sau đây:

 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh.
 • Địa chỉ cư trú.
 • Bằng cấp chuyên môn.
 • Loại hình hành nghề.
 • Địa điểm.

2. Các loại hình hành nghề thú y

Theo Luật Thú y 2015, tại Việt Nam hiện nay, có các loại hình hành nghề thú y hợp pháp bao gồm:

 • Tư vấn các hoạt động liên quan đến thú y; tiêm phòng, chữa bệnh,… động vật.
 • Chẩn đoán, xét nghiệm, chữa bệnh cho động vật.
 • Buôn bán, kinh doanh thuốc, dược phẩm dành cho động vật.
 • Tham gia, trực tiếp sản xuất các loại thuốc, dược phẩm thú y.

3. Điều kiện hành nghề thú y

Hiện nay, pháp luật nước ta đã có những quy định hết sức cụ thể về điều kiện hành nghề thú y tại Luật Thú y 2015. Theo đó, các cá nhân, tổ chức tham gia cần tham khảo và chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi hành nghề. Các điều kiện hành nghề thú y hiện nay bao gồm:

Điều kiện hành nghề thú y
Điều kiện hành nghề thú y

3.1 Đối với cá nhân hành nghề thú y

Cá nhân hành nghề thú y cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

 • Phải có tối thiểu chứng chỉ Trung cấp Thú y, Chăn nuôi thú y,… trong trường hợp hành nghề khám, chữa bệnh, phẫu thuật động vật.
 • Người hành nghề tiêm phòng thú y phải có chứng chỉ nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Người phụ trách kỹ thuật của các cơ sở khám chữa bệnh, tiêm phòng,… thú y phải có bằng Đại học trở lên chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi thú y hoặc Nuôi trồng thủy sản.
 • Phải có bằng Trung cấp Thú y trở lên trong trường hợp kinh doanh thuốc, dược phẩm động vật.
 • Có bằng Đại học trở lên với các cơ sở khảo nghiệm, sản xuất thực phẩm, chế phẩm thú y.

Xem thêm: Bác sĩ thú y: Nghề có cơ hội việc làm cao của ngành Y tế

3.2 Đối với tổ chức hành nghề thú y

Đối với tổ chức hành nghề thú y, tất cả nhân sự hoạt động trong tổ chức đều phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện hành nghề thú y của cá nhân kể trên. Cùng với đó, tổ chức hành nghề thú y cũng cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nghiêm ngặt về cơ sở vật chất khi hành nghề.

4. Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Trong các trường hợp xin cấp, gia hạn chứng chỉ này, bạn cần lưu ý các thông tin dưới đây:

4.1 Hồ sơ xin cấp chứng chỉ

Hồ sơ cấp chứng chỉ bao gồm một số biểu mẫu, văn bản được pháp luật quy định như sau:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y.
 • Các loại giấy tờ chứng minh nhân thân như Căn cước công dân, Hộ khẩu, Lý lịch tư pháp…
 • Giấy chứng nhận sức khỏe với cá nhân hành nghề thú y.
 • Ảnh thẻ kích cỡ 4×6 tiêu chuẩn.

4.2 Lệ phí xin chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y như thế nào?
Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y như thế nào?

Hiện nay, “Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y” quy định lệ phí xin cấp chứng chỉ được quy định tại cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 50.000 đồng/ chứng chỉ. Đây là mức lệ phí tiêu chuẩn dù nộp theo bất kỳ hình thức nào nên các cá nhân, tổ chức cần lưu ý nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

4.3 Trình tự cấp, gia hạn chứng chỉ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp chứng chỉ, bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp, gia hạn theo trình tự như sau:

 • Người xin cấp, gia hạn chứng chỉ này có thể lựa chọn nộp theo hai hình thức Trực tiếp tại Cục Thú y hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Đợi nhận thông báo trong 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ.
 • Trường hợp cá nhân muốn gia hạn chứng chỉ, chuẩn bị hồ sơ tượng tự và nộp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trước 30 ngày hết hạn chứng chỉ cũ.

Xem thêm: Điều kiện, lệ phí xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng năm 2024

5. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Để giúp các bạn có những dung chi tiết, cụ thể nhất về đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, JobsGO sẽ gửi tặng bạn một số mẫu đơn ngay sau đây:

5.1 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú ý 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Chi cục……

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn: ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hành nghề: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4×6)

………., ngày….. tháng ….. năm 20….

Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG NGAY

5.2 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú ý 2

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Cục Thú y

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..

Bằng cấp chuyên môn: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại Doanh nghiệp/ Công ty: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nếu cá nhân đề nghị cấp CCHN sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu thì đánh dấu đồng thời vào cả hai ô sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu. Nộp 02 ảnh 4×6)

………., ngày….. tháng ….. năm 20….

Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG NGAY

6. Lưu ý khi viết đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Khi viết đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, bạn cần lưu ý một vài điều sau đây:

 • Ở phần kính gửi, bạn cần ghi: “Kính gửi Chi cục Thú y”.
 • Điền đầy đủ các thông tin cá nhân và thông tin bằng cấp chuyên môn.
 • Ghi rõ địa chỉ hành nghề (Số nhà, tên đường/ tổ/ phố/ xóm…).

Xem thêm: Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Thông tin mới nhất 2023

7. Một số câu hỏi liên quan đến xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Dưới đây là những giải đáp về một số câu hỏi liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y mà bạn có thể tham khảo:

7.1 Trường hợp nào không được cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Trên thực tế, không phải mọi cá nhân được cấp chứng chỉ này sau khi nộp hồ sơ. Những người này sẽ bị trả lại hồ sơ và không được cấp chứng chỉ khi: Không đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không đủ năng lực hành vi dân sự. Đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, kỷ luật chuyên môn, cấm hành nghề,…

7.2 Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú y?

Theo khoản 1 Điều 109 được quy định tại Luật thú y năm 2015, các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú ý là:

 • Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y đối với 03 trường hợp:
 • Thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y nhứ: Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn…
 • Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm các bệnh cho động vật.
 • Buôn bán, kinh doanh các loại thuốc thú y.
 • Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y đối với trường hợp: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

Hy vọng các thông tin chia sẻ về chứng chỉ hành nghề thú y cũng như đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y trong bài viết có thể hữu ích với bạn. Đừng quên chia sẻ bài viết cũng như theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin bổ ích tiếp theo.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: