Câu hỏi phỏng vấn iOS developer phổ biến và cách trả lời

Đánh giá post
Job ngon - Thu nhập trên 26Tr - Không kinh nghiệm - Mời bạn ứng tuyển

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một iOS developer? Tham gia phỏng vấn là bước quan trọng để các Nhà tuyển dụng đánh giá kiến thức và kỹ năng của bạn. Hãy tìm hiểu và luyện tập cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn iOS developer. Điều này sẽ giúp bạn thêm tự tin chinh phục công việc mơ ước.

Trong bài viết này, JobsGO sẽ cung cấp gợi ý về cách trả lời một số câu hỏi phổ biến trong phỏng vấn iOS developer.

Câu 1: Lập trình iOS là gì? Ngôn ngữ, công cụ sử dụng

Gợi ý trả lời: Lập trình iOS là quá trình phát triển ứng dụng di động chạy trên hệ điều hành iOS của Apple. Ngôn ngữ chính để phát triển iOS là Swift, tuy nhiên, Objective-C cũng được sử dụng. Công cụ chính để phát triển iOS là Xcode, môi trường phát triển tích hợp của Apple.

câu hỏi phỏng vấn ios developer
Cùng JobsGO tìm hiểu bộ câu hỏi phỏng vấn iOS developer

Câu 2: Mô tả vòng đời View Controller trong ứng dụng iOS

Gợi ý trả lời: Vòng đời của một View Controller trong iOS bao gồm các phương thức quan trọng như viewDidLoad(), viewWillAppear(), viewDidAppear(), viewWillDisappear() và viewDidDisappear(). Trong quá trình vòng đời, View Controller được khởi tạo, load view, hiển thị trên màn hình, và có thể bị ẩn hoặc bị giải phóng khỏi bộ nhớ.

Câu 3: Các trạng thái thông thường của một ứng dụng iOS

Gợi ý trả lời: Với câu hỏi phỏng vấn iOS developer này, bạn có thể đưa ra câu trả lời gồm nội dung sau: “Các trạng thái thông thường của một ứng dụng iOS bao gồm: Active (đang hoạt động), Inactive (đang chuyển đổi giữa các trạng thái hoặc bị che phủ bởi cửa sổ khác), Background (đang chạy trong nền), và Suspended (ứng dụng đang trong bộ nhớ nhưng không hoạt động).”

Câu 4: Swift là gì? Ưu điểm của nó với Objective-C

Gợi ý trả lời: Swift là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được Apple phát triển dành cho việc phát triển ứng dụng iOS, macOS, watchOS và tvOS. Ưu điểm của Swift so với Objective-C bao gồm cú pháp đơn giản và dễ đọc, hỗ trợ an toàn kiểu dữ liệu, tối ưu hiệu năng cao, hỗ trợ xử lý lỗi dễ dàng hơn và tích hợp tốt với các công nghệ mới như SwiftUI.

Câu 5: Mô hình MVC trong ứng dụng iOS được thể hiện như thế nào?

Gợi ý trả lời: Mô hình MVC (Model-View-Controller) trong iOS đặt sự phân tách rõ ràng giữa logic xử lý dữ liệu (Model), giao diện người dùng (View) và quản lý luồng điều khiển (Controller).
Model đại diện cho dữ liệu và logic xử lý, View đại diện cho giao diện người dùng và Controller đứng ra điều khiển tương ứng giữa Model và View. Mô hình này giúp tách biệt logic ứng dụng và giúp quản lý mã nguồn dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng và tái sử dụng tốt.

Câu 6: Phân biệt Strong pointer và Weak pointer

Gợi ý trả lời: Trong Swift, một Strong pointer (tham chiếu mạnh) giữ một tham chiếu mạnh tới một đối tượng, điều này đảm bảo đối tượng không bị giải phóng khỏi bộ nhớ trong khi vẫn có tham chiếu đến nó.
Một Weak pointer (tham chiếu yếu) thì không duy trì tham chiếu mạnh, nghĩa là nếu đối tượng được tham chiếu chỉ còn tham chiếu yếu duy nhất, nó có thể bị giải phóng và trở thành nil. Weak pointer thường được sử dụng để tránh vòng lặp mạnh giữa các đối tượng, giúp tránh xảy ra bộ nhớ rác.

Câu 7: So sánh các collection Array, Set và Dictionary trong Swift

Gợi ý trả lời: Array là một tập hợp có thứ tự các phần tử có thể trùng lặp. Set là một tập hợp không có thứ tự, không chứa các phần tử trùng lặp. Dictionary là một tập hợp các cặp key-value, trong đó mỗi key là duy nhất.
Sự khác biệt chính là:

 • Array cho phép truy cập các phần tử bằng chỉ số, trong khi Set và Dictionary không có thứ tự nên không thể truy cập theo chỉ số.
 • Set đảm bảo không có phần tử trùng lặp, trong khi Array và Dictionary cho phép phần tử trùng lặp.
 • Dictionary yêu cầu một key duy nhất cho mỗi phần tử, trong khi Array và Set không yêu cầu key.

Câu 8: App Bundle trong iOS là gì?

Gợi ý trả lời: App Bundle là một thư mục chứa tất cả các tài nguyên và mã nguồn cần thiết cho một ứng dụng iOS. Nó bao gồm các tệp tin như mã nguồn, tệp xib, hình ảnh, âm thanh, tệp tin plist và các tài nguyên khác. App Bundle cũng chứa một tệp tin Info.plist chứa thông tin về ứng dụng như tên, phiên bản, quyền hạn, và các thông tin liên quan đến việc phân phối và cấu hình của ứng dụng. App Bundle được xây dựng và đóng gói trong quá trình xây dựng ứng dụng để chuẩn bị cho việc phát hành và triển khai lên các thiết bị iOS.

Câu 9: So sánh việc phát triển ứng dụng iOS bằng Objective-C/Swift và các cross-platform mobile

Gợi ý trả lời: Phát triển ứng dụng iOS bằng Objective-C/Swift cho phép tận dụng tối đa các tính năng và khả năng của nền tảng iOS. Ngôn ngữ lập trình native giúp xây dựng ứng dụng có hiệu năng tốt, tích hợp sâu vào hệ điều hành và tận dụng các công nghệ mới nhất từ Apple.

Việc phát triển cross-platform mobile sử dụng các công cụ như React Native, Flutter hay Xamarin cung cấp lợi ích của việc chia sẻ mã nguồn giữa các nền tảng khác nhau, tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, các công cụ này có thể hạn chế trong việc truy cập sâu vào các tính năng đặc thù của iOS và có thể không cung cấp hiệu năng tốt như phát triển native.

Câu 10: Các bước để phát hành ứng dụng iOS trên App Store

Gợi ý trả lời: Các bước để phát hành ứng dụng iOS trên App Store bao gồm:

 • Đăng ký một tài khoản Apple Developer và tham gia Chương trình phát triển iOS.
 • Chuẩn bị ứng dụng bằng cách tạo App ID, chứng chỉ, và viết thông tin ứng dụng trên trang Apple Developer.
 • Xây dựng và kiểm tra ứng dụng với Xcode.
 • Đóng gói ứng dụng thành file IPA hoặc .app.
 • Đăng ký và cấu hình ứng dụng trên trang App Store Connect, bao gồm tên, mô tả, hình ảnh, giá cả và các chi tiết khác.
 • Nộp ứng dụng để xét duyệt từ phía Apple.
 • Theo dõi quá trình xét duyệt và cung cấp thông tin bổ sung nếu cần thiết.
 • Khi ứng dụng được chấp thuận, phát hành ứng dụng trên App Store để người dùng tải xuống và cài đặt.

Câu 11: Bạn có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Swift không?

Gợi ý trả lời: Tôi có kinh nghiệm làm việc với Swift. Tôi đã phát triển ứng dụng iOS bằng Swift trong nhiều dự án và có hiểu biết sâu về ngôn ngữ này.

câu hỏi phỏng vấn lập trình iOS
Hãy đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn iOS developer một cách thông minh

Câu 12: Bạn đã làm việc với các framework iOS nào?

Gợi ý trả lời: Tôi đã làm việc với các framework như UIKit, Core Data, Core Animation và Alamofire. Tôi cũng có kiến thức về SwiftUI và Combine và đã sử dụng chúng trong các dự án nhỏ.

Câu 13: Bạn đã từng tích hợp API của bên thứ ba vào ứng dụng iOS chưa?

Gợi ý trả lời: Đây là gợi ý cách trả lời cho câu hỏi phỏng vấn iOS developer này: “Tôi đã tích hợp API của bên thứ ba vào ứng dụng iOS. Tôi đã làm việc với các công cụ như Alamofire hoặc URLSession để gửi các yêu cầu API và xử lý dữ liệu trả về.”

Câu 14: Bạn đã làm việc với MVC, MVVM hay VIPER trong phát triển ứng dụng iOS chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã làm việc với MVC (Model-View-Controller) trong phát triển ứng dụng iOS. Tôi cũng đã có trải nghiệm với MVVM (Model-View-ViewModel) và hiểu rõ về lợi ích của việc tách biệt logic xử lý và giao diện người dùng.

Câu 15: Bạn đã sử dụng công cụ nào để quản lý phiên bản mã nguồn như Git chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã sử dụng Git trong quá trình phát triển ứng dụng iOS. Tôi có kinh nghiệm với các lệnh cơ bản như clone, pull, push và merge. Tôi cũng đã làm việc với các nền tảng như GitHub hoặc Bitbucket để quản lý mã nguồn và hợp tác với đội phát triển khác.

Câu 16: Bạn đã từng sử dụng công cụ kiểm tra và gỡ lỗi (debug) trong quá trình phát triển ứng dụng iOS chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã sử dụng công cụ kiểm tra và gỡ lỗi phổ biến trong quá trình phát triển ứng dụng iOS như Xcode Debugger và lệnh print để theo dõi giá trị biến và lỗi trong quá trình chạy ứng dụng. Ngoài ra, tôi cũng đã sử dụng công cụ Instruments để phân tích hiệu năng và tìm ra các vấn đề về bộ nhớ, CPU hoặc lập trình đồng thời.

Câu 17: Bạn đã có kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng iOS chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã có kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng iOS. Tôi thường sử dụng Instruments để xác định các điểm chậm trong ứng dụng và tối ưu hóa các khối mã hoặc quy trình. Tôi cũng chú ý đến việc sử dụng bộ nhớ, giảm thiểu việc load dữ liệu không cần thiết và sử dụng các cấu trúc dữ liệu hiệu quả để cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Câu 18: Bạn đã từng triển khai ứng dụng iOS lên App Store chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã có kinh nghiệm triển khai ứng dụng iOS lên App Store. Tôi hiểu quy trình kiểm tra và xác minh của Apple, đảm bảo ứng dụng tuân thủ các quy định và yêu cầu của App Store.

Câu 19: Bạn đã từng làm việc trong dự án phát triển ứng dụng iOS nhóm (team) chưa?

Gợi ý trả lời: Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong dự án phát triển ứng dụng iOS nhóm. Tôi đã sử dụng các công cụ như Git để quản lý mã nguồn và tương tác với các thành viên khác trong đội phát triển. Tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc phối hợp và trao đổi thông tin trong một dự án nhóm.

câu hỏi phỏng vấn iOS
Nhà tuyển dụng sẽ hiểu bạn hơn thông qua câu trả lời mà bạn đưa ra cho các câu hỏi phỏng vấn iOS developer

Câu 20: Bạn có kế hoạch học hỏi và nâng cao kỹ năng phát triển iOS của mình không?

Gợi ý trả lời: Tôi luôn có kế hoạch học hỏi và nâng cao kỹ năng phát triển iOS. Tôi thường xuyên theo dõi các xu hướng mới, tham gia các khóa học trực tuyến, đọc sách và tham gia các khóa đào tạo để cập nhật kiến thức, kỹ năng mới. Tôi cũng thường xuyên tham gia cộng đồng phát triển iOS, như tham gia diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp và chia sẻ kiến thức của mình. Tôi luôn cố gắng áp dụng các quy tắc và tiêu chuẩn tốt nhất trong việc phát triển ứng dụng iOS và luôn muốn nâng cao khả năng của mình để đạt được sự thành công trong ngành này.

Kết luận

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn iOS developer, việc hiểu và trả lời tốt những câu hỏi liên quan là một yếu tố quan trọng để thể hiện kiến thức và kỹ năng của bạn. Hãy tận dụng những thông tin về các câu hỏi phỏng vấn iOS developer mà JobsGO cung cấp trong bài viết này để có thể chinh phục ngay cả các nhà tuyển dụng khó tính nhất bạn nhé!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner