20+ câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum phổ biến và hướng dẫn cách trả lời

Đánh giá post

Bạn đã được mời đến một cuộc phỏng vấn về Agile/Scrum? Bạn cảm thấy hồi hộp và tự hỏi mình nên trả lời thế nào cho đúng? Đừng lo lắng vì bạn đã tìm đến đúng chỗ. Trong bài viết này, JobsGO sẽ hướng dẫn bạn trả lời các câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum phổ biến để giúp bạn có thêm tự tin “chinh phục” các nhà tuyển dụng.

Câu 1: Agile là gì?

câu hỏi phỏng vấn Agile Scrum
Tìm hiểu bộ câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum

Agile là một phương pháp quản lý dự án, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phần mềm và quản lý dự án hiện đại. Nó tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc phân chia dự án thành các giai đoạn nhỏ hơn, được gọi là sprint, và thực hiện kiểm tra, phản hồi, điều chỉnh liên tục.

Câu 2: Tuyên ngôn Agile là gì? Nguyên tắc của nó là gì?

Tuyên ngôn Agile là một tài liệu định nghĩa các giá trị cốt lõi của Agile. Agile bao gồm 4 tuyên ngôn:

 • Ưu tiên cao hơn cho sự tương tác giữa cá nhân và quá trình.
 • Phần mềm hoạt động hơn là tài liệu hoàn chỉnh.
 • Sự hợp tác với khách hàng hơn là thương thảo hợp đồng.
 • Đáp ứng thay đổi hơn là tuân thủ kế hoạch.

12 nguyên tắc của Agile gồm:

 • Đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và sản phẩm có giá trị.
 • Thay đổi yêu cầu được chào đón, thậm chí là rất muộn trong quá trình phát triển.
 • Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên.
 • Nhà kinh doanh và các kỹ sư phần mềm cần làm việc cùng nhau trong suốt dự án.
 • Xây dựng dự án xung quanh các cá nhân có động lực. Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, môi trường làm việc và niềm tin để hoàn thành công việc.
 • Trao đổi trực tiếp là cách truyền đạt thông tin hiệu quả nhất.
 • Thước đo chính của tiến độ là phần mềm chạy tốt.
 • Phát triển liên tục và bền vững.
 • Cải tiến sự linh hoạt bằng cách quan tâm đến kỹ thuật và thiết kế.
 • Nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa xong – Sự đơn giản là cần thiết.
 • Nhóm tự tổ chức.
 • Thích ứng thường xuyên với những thay đổi.

Câu 3: Sự khác biệt giữa biểu đồ burn-up và burn-down là gì?

Biểu đồ burn-up thể hiện tổng số công việc hoàn thành theo thời gian. Đường cong trên biểu đồ biểu thị tiến độ công việc đã hoàn thành.

Biểu đồ burn-down thể hiện số công việc còn lại theo thời gian. Đường cong trên biểu đồ biểu thị sự giảm dần của công việc chưa hoàn thành.

Câu 4: Xác định vai trò trong Scrum?

Vai trò trong Scrum bao gồm:

 • Product Owner: Người đại diện cho khách hàng và quản lý Product Backlog.
 • Scrum Master: Người hướng dẫn nhóm Scrum và đảm bảo quá trình Scrum diễn ra suôn sẻ.
 • Development Team: Nhóm chịu trách nhiệm thực hiện và phát triển các yêu cầu trong Sprint Backlog.

Câu 5: Bạn biết gì về lệnh cấm Scrum?

Lệnh cấm Scrum là một cơ chế tự ngăn chặn để đảm bảo sự tách biệt giữa các biểu đồ công việc và các công cụ quản lý dự án khác như lịch làm việc và bảng đường dẫn.

Câu 6: Product Backlog & Sprint Backlog là gì?

 • Product Backlog: Là một danh sách các yêu cầu cho sản phẩm sắp xếp theo ưu tiên. Nó thường được duy trì và quản lý bởi Product Owner. Product Backlog chứa các mục tiêu, tính năng và yêu cầu của sản phẩm.
 • Sprint Backlog: Là một tập hợp các công việc cụ thể mà nhóm phát triển cam kết hoàn thành trong một Sprint.
 • Sprint Backlog được tạo ra từ Product Backlog và đại diện cho phạm vi công việc cho một Sprint cụ thể.

Câu 7: Giải thích Vận tốc trong Agile

Vận tốc (Velocity) trong Agile là đơn vị đo lường khả năng phát triển của nhóm trong một Sprint cụ thể. Nó biểu thị tổng số công việc mà nhóm có thể hoàn thành trong một đơn vị thời gian nhất định. Vận tốc được sử dụng để ước lượng thời gian và phạm vi các Sprint tương lai.

Câu 8: Giải thích sự khác biệt giữa mô hình Thác nước truyền thống và mô hình Agile.

 • Mô hình Thác nước truyền thống: Theo mô hình này, quá trình phát triển được thực hiện theo các giai đoạn tuần tự như yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Thông thường, mỗi giai đoạn phải hoàn thành hoàn toàn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
 • Mô hình Agile: Trái ngược với mô hình truyền thống, Agile tập trung vào việc phân chia dự án thành các Sprint ngắn, tương tác và linh hoạt. Agile khuyến khích sự tương tác giữa khách hàng và nhóm phát triển, thích ứng với sự thay đổi và tạo ra giá trị liên tục trong quá trình phát triển.

Câu 9: Giải thích Pair Programming và lợi ích của nó

câu hỏi về Agile
Bộ câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum gồm nhiều câu hỏi mang tính kỹ thuật

Pair Programming là phương pháp lập trình mà hai người cùng làm việc trên cùng một nhiệm vụ. Một người (người viết mã) tập trung vào việc viết mã, trong khi người còn lại (người kiểm tra) kiểm tra và đánh giá mã. Lợi ích của Pair Programming bao gồm tăng cường chất lượng mã, chia sẻ kiến thức, cải thiện thiết kế và giảm thiểu lỗi.

Câu 10: Re-factoring là gì?

Re-factoring là quá trình cải thiện cấu trúc và thiết kế của mã nguồn mà không thay đổi hành vi của phần mềm. Nó giúp làm sạch mã, tăng cường độ đọc và hiểu mã, giảm thiểu sự phức tạp và nâng cao độ bảo trì của phần mềm. Re-factoring được thực hiện để cải thiện hiệu suất, mở rộng tính năng và dễ dàng bảo trì trong quá trình phát triển.

Câu 11: Giải thích sự phát triển lặp và tăng dần trong Agile

 • Sự phát triển lặp (Iterative development): Trong Agile, sự phát triển lặp là việc chia dự án thành các vòng lặp ngắn gọi là Sprint hoặc Iteration. Mỗi vòng lặp tập trung vào việc hoàn thiện một phần của sản phẩm và đưa ra phản hồi từ khách hàng. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi sản phẩm hoàn thành.
 • Sự phát triển tăng dần (Incremental development): Trong Agile, sự phát triển tăng dần là việc xây dựng và cung cấp giá trị cho khách hàng từng phần. Thay vì đợi đến khi sản phẩm hoàn chỉnh, các tính năng và chức năng được phát triển một cách tăng dần và được đưa vào sử dụng.

Câu 12: Kỹ năng của một người kiểm thử agile giỏi là gì?

Một người kiểm thử Agile giỏi nên có các kỹ năng sau:

 • Kiến thức về quy trình và nguyên tắc của Agile.
 • Hiểu biết về phương pháp kiểm thử tự động và công cụ kiểm thử phần mềm.
 • Khả năng hiểu yêu cầu và tư duy kiểm thử để xác định các trường hợp kiểm thử.
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển.
 • Khả năng tìm hiểu nhanh chóng và thích ứng với môi trường phát triển Agile linh hoạt.
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro để xác định các khu vực quan trọng cần kiểm thử.
 • Sự kiên nhẫn và khả năng làm việc trong điều kiện áp lực để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Khả năng xây dựng và duy trì các kịch bản kiểm thử tự động và bộ dữ liệu kiểm thử.
 • Khả năng tạo ra báo cáo và phản hồi chính xác về quá trình kiểm thử.

Câu 13: Có bao giờ đề xuất sử dụng waterfall trên Scrum không? Nếu có, hãy giải thích khi nào sử dụng?

Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể đề xuất sử dụng waterfall thay vì Scrum. Ví dụ:

 • Khi yêu cầu và phạm vi dự án đã được xác định rõ ràng và ít thay đổi.
 • Khi khách hàng yêu cầu một kế hoạch dự án chi tiết và cụ thể trước khi bắt đầu thực hiện.
 • Khi dự án có các ràng buộc về nguồn lực, thời gian và ngân sách cụ thể.
 • Khi dự án không yêu cầu sự linh hoạt và thay đổi linh hoạt trong quá trình phát triển.

Câu 14: Kể tên một số phương pháp luận và sự phát triển mà bạn đã sử dụng mô hình Agile.

Các phương pháp luận và sự phát triển phổ biến trong mô hình Agile bao gồm:

 • Scrum: Phương pháp quản lý dự án Agile tập trung vào việc tổ chức công việc thành các Sprint và quản lý Product Backlog.
 • Kanban: Phương pháp quản lý công việc dựa trên các bảng Kanban để hiển thị quá trình làm việc và tối ưu hóa luồng công việc.
 • Extreme Programming (XP): Phương pháp phát triển Agile tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật lập trình và kiểm thử tự động để tăng cường chất lượng phần mềm.
 • Lean Software Development: Phương pháp tối ưu hóa quy trình phát triển bằng cách loại bỏ lãng phí và tạo ra giá trị cho khách hàng một cách nhanh chóng.

Câu 14: Độ dài của các lần chạy sprint trong dự án của bạn là bao nhiêu?

Độ dài của các Sprint trong một dự án Agile phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phạm vi công việc và yêu cầu của dự án. Thông thường, độ dài của mỗi Sprint có thể từ 1 đến 4 tuần. Tuy nhiên, điều này có thể được điều chỉnh tùy theo đặc điểm của dự án.

Câu 15: Sự khác biệt giữa cách làm việc agile và truyền thống là gì?

Cách làm việc Agile và truyền thống có những sự khác biệt rõ ràng:

 • Agile tập trung vào sự linh hoạt, tương tác và thích ứng, trong khi cách làm việc truyền thống tuân thủ theo kế hoạch và tiến trình tuần tự.
 • Agile chia nhỏ dự án thành các đơn vị nhỏ hơn (Sprint), trong khi cách làm việc truyền thống làm việc theo mô hình giai đoạn.
 • Agile khuyến khích sự tương tác thường xuyên với khách hàng và đưa ra giá trị liên tục, trong khi cách làm việc truyền thống tạo ra sản phẩm cuối cùng sau quá trình phát triển.
 • Agile đặt sự tập trung vào các cá nhân và nhóm tự quản lý, trong khi cách làm việc truyền thống có cấu trúc quản lý hiệu suất.
 • Agile chịu sự thay đổi và sẵn sàng thích ứng, trong khi cách làm việc truyền thống có xu hướng ràng buộc và tuân thủ kế hoạch.

Câu 16: Tại sao Scrum khuyến khích sử dụng kiểm thử tự động cho các dự án?

câu hỏi phỏng vấn Scrum
Tìm hiểu trước về các câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum giúp bạn chinh phục Nhà tuyển dụng

Scrum khuyến khích sử dụng kiểm thử tự động cho các dự án vì nó mang lại nhiều lợi ích đáng kể bao gồm khả năng phân phối dự án nhanh hơn, giúp đảm bảo tính ổn định và chất lượng của sản phẩm, tăng cường khả năng kiểm tra hiệu suất tự động,… Khi trả lời câu hỏi này, bạn nên đề cập tới một số công cụ bạn đã sử dụng để kiểm tra tự động.

Câu 17: Làm thế nào để bạn đối phó khi yêu cầu thay đổi thường xuyên?

Để đối phó với yêu cầu thay đổi thường xuyên trong Agile, tôi thường áp dụng các tips sau:

 • Xây dựng một quá trình linh hoạt để tiếp nhận và quản lý yêu cầu thay đổi.
 • Thường xuyên tương tác và liên tục với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu mới.
 • Đánh giá tác động của yêu cầu mới và ưu tiên công việc theo đúng giá trị và tiến độ dự án.
 • Thực hiện sự phân chia công việc linh hoạt trong các Sprint để thích ứng với yêu cầu mới.
 • Duy trì trao đổi, cộng tác với các thành viên trọng nhóm để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi.

Kết luận

Chuẩn bị đầy đủ và tự tin là yếu tố quan trọng khi tham gia phỏng vấn Agile/Scrum. Bạn hãy tham khảo bộ câu hỏi phỏng vấn Agile/Scrum mà JobsGO chia sẻ trên đây và kết hợp chia sẻ thông tin về kinh nghiệm thực tế, cùng những thành tựu bạn đã đạt được trong quá khứ. JobsGO tin rằng, bằng cách này, bạn sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng và đạt được cơ hội việc làm mơ ước.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: