Tu Son Luxury Hotel
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Tu Son Luxury Hotel

Khách sạn
Tu Son Luxury Hotel boasts to offer well-appointed guest rooms and suites that are elegantly presented and warm featuring up-to-date facilities including modern LCD screen TVs, high speed wifi access, security locks, air conditioning, safes….ensure a hassle-free stay whether it's for business, leisure or pleasure.

Thông tin liên hệ

  • No 46, Vuon Hoa Zone, Dong Ngan Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
  • http://tusonluxuryhotel.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 14 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo