Trobz

Trobz

Kinh doanh
- Business solutions for enterprises - Specialized in Odoo/OpenERP - Founding date: 2009-08

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo