Slow Cakes

Slow Cakes

Thực phẩm/DV ăn uống

Thông tin liên hệ

  • Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Nghệ thuật

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo