Padmac Vietnam Limited

Padmac Vietnam Limited

Sản xuất/Vận hành sản xuất, Dệt may

Thông tin liên hệ

  • Lô G9 - Một phần các lô G2, G3, G8 - Đường N1 - KCN Bảo Minh, Liêm Minh, Vụ Bản, Nam Định 420000, Việt Nam
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 18 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume