Mongtasia

Mongtasia

Mongtasia

Thiết kế/Mỹ thuật
Mongtasia is a compound of the “Mong”, meaning dream in Korean and “tasia”, meaning fantasia, describing our utopia in daily life.
We are an international design & branding consultancy holding our Asian heritage. We are specialized in harmony with eastern humanities to contemporary design elements. Currently, we are working in Seoul, Guangzhou, Hanoi and New York. Also we collaborate with famous designers and artists in the world.
Our dream is making good things for everybody, everywhere and everyday.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Viết đánh giá về công ty

Thêm đánh giá


  • Đánh giá của bạn sẽ được ẩn danh
  • Giúp cho các ứng viên tìm việc hiểu rõ hơn về công ty
Tạo CV / Resume