IDS Medical Systems (Vietnam) Limited

IDS Medical Systems (Vietnam) Limited

IDS Medical Systems (Vietnam) Limited

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • 12A Floor, 77 Tran Nhan Ton St., Dist. 5, Ho Chi Minh City
  • https://www.idsmed.com/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 42 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Team building

Thể thao

Nghệ thuật

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo