CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG HÓA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG HÓA

Kinh doanh, Bất động sản, Giao thông vận tải/Thủy lợi, Xây dựng
Xây dựng công trình , bất động sản , kỹ thuật dân dụng khác

Thông tin liên hệ

  • 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo