Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Nhà xưởng tiêu chuẩn B1,B2, B3, B4 Khu CN Nomura Hải Phòng,, Huyện An Dương, Hải Phòng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo