Công ty CP Wonder Living

Công ty CP Wonder Living

Kinh doanh
TÔT. là thương hiệu cung cấp dịch vụ thiết kế và sản phẩm nội thất cho cuộc sống đương đại. TÔT. được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm các doanh nhân và nhà thiết kế Việt Nam và Thuỵ Điển khi thấy một khoảng trống chưa được đáp ứng tại Việt Nam. Được thúc đẩy bởi mong muốn tìm tòi, đổi mới và sự quyết tâm mang đến một ngôn ngữ thiết kế đương đại thông qua sản phẩm và tiến trình mới, họ muốn tạo ra một thương hiệu với một câu chuyện và phù hợp với mọi căn nhà đô thị. Với tình yêu dành cho thiết kế, cảm hứng từ những thứ xung quanh và trăn trở tìm ra một giải pháp đơn giản cho việc trang trí nội thất, white logo đã kết nối những nhà thiết kế quốc tế, nền sản xuất chất lượng cao và giải pháp vận hành tiên phong để biến mong muốn thành hiện thực. Kết quả là gói giải pháp và sản phẩm hoàn chỉnh cho phép bất cứ ai có thể dễ dàng có được không gian nội thất phù hợp nhu cầu và cá tính.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo