Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam

Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam

Dịch vụ, Du lịch, nghỉ dưỡng

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 13 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

17/6/2016

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Lương thưởng và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo