CLOUD ACE

CLOUD ACE

Công nghệ thông tin
Chúng tôi là chuyên gia của Google Cloud Platform.
Chúng tôi là đối tác duy nhất của Google tại Việt Nam.
Chúng tôi là nền tản cho sự phát triển của bạn.

Thông tin liên hệ

  • 224A-224B Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
  • http://vn.cloud-ace.com/
  • 10-20 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 13 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

23/06/2018

Công ty thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo